Slide và bài tập chương struct và function

Slide và bài tập các chương struct và function

http://www.mediafire.com/?dt56prmsdl9ghl9

{Slide Bản mới 8/11/2010http://www.mediafire.com/?8xyvczf8ac6d2ds

{Bài mẫu chương 7 – struct mới cập nhật 10/11/2010} http://www.mediafire.com/?1rc2wzs6uro4vgh

2 Responses to Slide và bài tập chương struct và function

 1. thdcbkhn says:

  Bai 7 chuong 7


  #include
  #include

  typedef struct DT
  {
  int ngay,thang,nam;
  } DATE;

  typedef struct HD
  {
  char SHD[10];
  char SHHD[10];
  char hoTen[50];
  char diaChi[255];
  DATE ngayThang;
  int chiSoTruoc;
  int chiSoSau;
  int luongTieuThu;
  } HoaDon;

  double tinhTien(int x)
  {
  if(x<0) return -1;//khong hop le
  if(x<=100) return x*550;
  else return 550*100+(x-100)*1000;
  }

  int main()
  {
  HoaDon A[10];
  int i, ngay,thang,nam,chiSoTruoc, chiSoSau;
  int n=10;
  printf("Nhap thong tin 10 ho\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
  printf("Ho thu %d\n",i+1);
  printf("So hoa don : "); fflush(stdin); gets(A[i].SHD);
  printf("So hieu hop dong : "); fflush(stdin); gets(A[i].SHHD);
  printf("Ho ten : "); fflush(stdin); gets(A[i].hoTen);
  printf("Dia chi : "); fflush(stdin); gets(A[i].diaChi);
  printf("Ngay/Thang/Nam : "); fflush(stdin);
  scanf("%d %d %d",&ngay,&thang,&nam);
  A[i].ngayThang.ngay=ngay;
  A[i].ngayThang.thang=thang;
  A[i].ngayThang.nam=nam;
  printf("Chi so truoc : "); scanf("%d",&chiSoTruoc);
  A[i].chiSoTruoc=chiSoTruoc;
  printf("Chi so sau : "); scanf("%d",&chiSoSau);
  A[i].chiSoSau=chiSoSau;

  A[i].luongTieuThu=A[i].chiSoSau-A[i].chiSoTruoc;
  }

  printf("\n\n");
  printf(" Khach hang So hieu hop dong Luong dien tieu thu Gia thanh(VND)\n");
  printf("===============================================================================\n");

  for(i=0;i<n;i++)
  {
  printf("%20s",A[i].hoTen);
  printf("%15s",A[i].SHHD);
  printf("%15d",A[i].luongTieuThu);
  printf("%20.0f",tinhTien(A[i].luongTieuThu));
  printf("\n");
  }

  system("pause");
  return 0;

  }

 2. vu huu ninh says:

  thầy tải bản slide mới lên đi ạ
  bản này ko đổ hôm trước em thấy slide chương 7: stuct của thây stuct có nhiều hơn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: