Điểm thi CTDL&GT CD Cơ Điện K55

Cac ban xem tai link sau :  Diem thi CTDL&GT CD Co-Dien

Ôn tập CTDL&GT lớp TC 131 Thái Thịnh

Chúc các bạn ôn thi tốt!

Download link: http://www.mediafire.com/view/?kv45aqno5d2233g

Hướng dẫn giải đề thi cuối kỳ CTDL&GT CDK55

Các bạn có thể download hướng dẫn giải đề thi tại đây

http://www.mediafire.com/?o0re0cu5hxf5sg0

Hi vọng tất cả đều làm bài tốt 🙂

 

Giới hạn nội dung ôn CTDL&GT cho CD trường K55

Nội dung

 1. Phần căn bản về C/C++
  • cấp phát bộ nhớ
  • truyền tham số cho hàm
  • con trỏ
 2. Phần thuật toán
  • Tính đúng đắn và hiệu quả (*) của thuật toán
  • Cách đánh giá tính hiệu quả của thuật toán: Mô hình RAM và O-lớn
  • Đánh giá thuật toán trong trường hợp tồi nhất dùng mô hình O-lớn (với thuật toán đệ quy thì tập trung vào định lý thợ)
  • Hàm đệ quy và cách tính
 3. Các cấu trúc dữ liệu cơ bản
  • Phân biệt đặc điểm của kiểu cấu trúc liên tiếp và liên kết (trong trường hợp cài đặt một ADT dữ liệu cụ thể)
  • Mảng cấp phát động và mảng cấp phát tĩnh
  • [Viết CODE] Các thao tác với danh sách liên kết đơn
  • Kiểu Stack và Queue (các thao tác, cài đặt và các ứng dụng)
 4. Cấu trúc cây
  • Biểu diễn cây
  • Các phương pháp duyệt cây
  • Cây nhị phân (khái niệm, biểu diễn, duyệt cây và ứng dụng cây biểu thức)
 5. Các phương pháp tìm kiếm cơ bản
  • So sánh đặc điểm của tìm kiếm nhị phần, tuần tự, cây nhị phân tìm kiếm
  • Minh họa các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm
 6. Các phương pháp sắp xếp cơ bản
  • Ý tưởng của các phương pháp sắp xếp, phạm vi ứng dụng
  • Áp dụng sắp xếp vào một trường hợp cụ thể trong thực tế (VD. Tìm hợp, giao của 2 tập hợp,…)
 7. Tìm kiếm nâng cao
  • Ý tưởng của bảng băm
  • Minh họa các phương pháp khắc phục đụng độ của bảng băm
  • So sánh cách tiếp cạn tổ chức lưu trữ dùng bảng băm với cây nhị pahan tìm kiếm và mảng + tìm kiếm nhị phân
 8. Đồ thị
  • Các khái niệm cơ bản về đồ thị, biểu diễn đồ thị
  • 2 phương pháp duyệt đồ thị và phân loại cạnh khi duyệt

Bài tập

http://www.mediafire.com/?656wb5owsifxgig

Gợi ý làm bài CTDL&GT KS33 và CD

Link download http://www.mediafire.com/?ap28ejuz2uf8dhc

Bài tập ôn tập CTDL&GT [FULL]

Link download http://www.mediafire.com/?656wb5owsifxgig

NOTE: Bài tập chỉ được chữa khi mọi người đã làm ở nhà!

Gợi ý làm một số bài tập chương 7

Gợi ý làm một số bài tập chương 7

http://www.mediafire.com/?bjz7dln8xocgbg5