Gợi ý làm bài kiểm tra cuối kỳ môn học máy

Gới ý làm bài

http://www.mediafire.com/?72a7lx2ck1cz07s

 

Điểm các phần

Câu hỏi Phần Điểm
1 a 0.5
b 0.5
c 1
d 1
2 a 0.5
b 0.5
c 1
d 1
3 a 1
b 1
4 a 0.5
b 2
c 0.5
d 1
 
  Tổng 12/10

 

Điểm thi và BTL Khai phá dữ liệu

Điểm thi và BTL khai phá dữ liệu

MLSummer2011_01

MLSummer2011_02

Bảo vệ BTL học máy

Lịch bảo vệ BTL học máy

  • 8h30 12/5/2011
  • 14h00 12/5/2011
  • 8h30 13/5/2011
  • 8h30 16/5/2011
  • 14h00 16/5/2011
Địa điểm tại bộ môn KHMT 323 C1
Thứ tự bảo vệ do các nhóm tự sắp xếp với nhau.
Mỗi buổi khoảng 5 nhóm

Tài liệu về SVM

Tài liệu về SVM http://www.mediafire.com/?kneikj0txfhn5p8

Điểm thi cuối kỳ môn học máy (hệ số 60%)

Điểm thi cuối kỳ : http://ifile.it/6dms2o4

Chương 5. Clustering

Chương 5. Clustering

http://www.mediafire.com/?qqkl39li0zakqla

Chương 4 . Cây quyết định

Cây quyết định

http://www.mediafire.com/?hn0dan43t1f7h0y