Kiểm tra giữa kỳ + Câu hỏi ôn tập

Kiểm tra giữa kỳ cho lớp C224 và C225

Thời gian: 3/11/2010

  Nội dung : lý thuyết + bài tập (2 bài) về thuật toán

  Một số đề kiểm tra cũ

  http://www.mediafire.com/?4ikw8jr6gs566kn

  Một số câu hỏi lý thuyết ôn tập cho kiểm tra giữa kỳ (đây chỉ là tổng hợp các nội dung có thể kiểm tra, không phải câu hỏi kiểm tra!)

  http://www.mediafire.com/?duqlf61vhf2o27b

  (NOTE: Vì một số lý do tài liệu này các bạn chỉ có thể đọc trực tiếp trên máy mà không thể in ra hay chỉnh sửa được !)